Zagraj w Mahjong Solitaire


MahJongDragon.com Warunki Korzystania i Polityka PrywatnościPoniższe warunki korzystania zostały przetłumaczone z języka angielskiego wyłącznie dla wygody użytkownika i nie obowiązują jako umowa.
Przez cały czas wersja angielska będzie obowiązująca oraz będzie wersją ważną jako umowa pomiędzy stronami.
Angielska wersja Warunków Korzystania

Wstęp
Korzystając ze strony mahjongdragon.com w pełni akceptujesz Warunki Korzystania.
Jeśli nie akceptujesz ich w całości, lub też nie akceptujesz jakiegokolwiek ich fragmentu, nie możesz korzystać z tej strony i natychmiast powinieneś/powinnaś tę stronę.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dostarczamy witryny tak jak są, z wszystkimi wadami i tak jak są dostępne. Ani my, ani nasi dostawcy nie udzielamy żadnych wyraźnych gwarancji ani poręczeń dotyczących Witryn. Nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jakiegokolwiek wsparcia. W prawnie dozwolonym zakresie my i nasi dostawcy wyłączamy domniemaną gwarancję, że Witryny i całe oprogramowanie, zawartość i usługi poprzez nie rozpowszechniane nadają się do sprzedaży, mają zadowalającą jakość, są dokładne, aktualne, zdatne do konkretnych celów lub potrzeb, i nie stanowią naruszenia.
Nie udzielamy gwarancji, że Witryny spełnią wymogi Użytkownika, jest wolna od błędów, niezawodna, bez zakłóceń i stale dostępna. Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskiwane z wykorzystaniem Witryn, łącznie z wszystkimi usługami wsparcia, będą skuteczne, niezawodne lub dokładne lub, że spełnią wymagania Użytkownika. Nie gwarantujemy, że Użytkownik będzie w stanie uzyskać dostęp do Witryn i korzystać z nich (bezpośrednio lub przez sieci osób trzecich) w czasie i w lokalizacji przez niego wybranych.
Żadna ustna ani pisemna informacja czy porada przekazana przez przedstawiciela naszej strony nie stanowi gwarancji. Użytkownik może posiadać dodatkowe prawa konsumenckie na podstawie praw miejscowych, których niniejsza umowa nie może zmienić

Dopuszczalne użytkowanie
Nie wolno celowo niszczyć strony lub wpływać na jej dostępność.
Nie wolno Ci korzystać z niej w sposób nielegalny, bezprawny lub oszukańczy.
Nie wolno wykorzystywać naszej strony do celów związanych z marketingiem bez uzyskania wcześniejszej zgody.

Zewnętrzne linki
Strona mahjongdragon.com może zawierać zewnętrzne linki do innych stron internetowych, których właścicielami są strony trzecie.
Nie akceptujemy żadnej odpowiedzialności za takie strony internetowe lub za jakiekolwiek szkody, które mogą być rezulatem korzystania z powyższych stron.

Prawa autorskie
Cała strona artystyczna, dokumentacja oraz strony internetowe dostępne na tej stronie są chronione prawem autorskim Mahjongdragon.com.
Gry flash znajdujące się na tej stronie chronione są prawem autorskim przez ich idywidualnych właścicieli; powiniene skontaktować się z nimi w sprawie pytań i kwestii dotyczących praw autorskich.
Nie wolno:
(a) Publikować lub kopiować materiałów z tej strony internetowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Mahjongdragon.com, chyba że wyłącznie w celach edykacyjncyh.
(b) Wynajmować lub sprzedawać jakichkolwiek materiałów z tej strony internetowej
(c) Redagować lub w inny sposób modyfikować materiał na tej stronie internetowej

Cookies stron trzecich
MahjongDragon.com korzysta w usług stron trzecich, takich jak Google Adsense do wyświetlania ogłoszeń, ci zewnętrzni dostawcy mogą umieszczać cookies na Twojej przeglądarce, lub używając sygnały nawigacyjne zbierać informacje o tych ogłoszeniach.

Powrót do gry MahjongZagraj w Mahjong   © Copyright 2008-2019 MahjongDragon.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Link do zasad korzystania jest dostępny na dole strony głównej. Korzystając w tej strony akceptujesz warunki korzystania.